Rekonštrukcia hydroizolácie plochej strechy

V krátkom rozhovore s technickým manážérom Bitumat SK, Martinom Kiššom, si zodpovieme najčastejšie otázky pri rekonštrukcii hydroizolácie plochých striech.

 - Aké materiály sú vhodné na rekonštrukciu hydroizálacie plochej strechy rodinného domu?

Na rekonštrukcie hydroizolácie plochej strechy rodinného domu sú vhodné v zásade všetky hydroizolácie, ktoré spĺňajú podmienky aplikácie aj pri novostavbe. To znamená, hydroizolácie na báze asfaltových pásov ako aj všetky typy polymérnych fólií. Rozhodujúcimi faktormi pri výbere vhodnej hydroizolácie je typ jestvujúcej hydroizolácie na plochej streche, rozhodnutie o dodatočnom zateplení plochej strechy a prípadne aj fasády, a samotný rozpočet. Najčastejšie používanými materiálmi na rekonštrukciu plochej strechy sú modifikované asfaltované pásy a PVC fólie, ktoré spĺňajú minimálne požadované parametre.


 - Postačuje pri rekonštrukcii len vymeniť starú hydroizoláciu za novú, alebo je potrebné nahradiť celé strešné súvrstvie, vrátane tepelnoizolačnej vrstvy?

V prípade, že vplyvom zatekania prišlo k navlhnutiu tepelnej izolácie odporúčame nahradiť celé strešné súvrstvie. Podobne aj v prípade ak je jestvujúca hydroizolácia silno zdegradovaná, odporúčame demontovať a nahradiť. Výmena súvrstvia nie je nutná, pokiaľ ešte neprišlo k takému poškodeniu hydroizolácie, ktoré by spôsobilo zatečenie tepelnej izolácie, respektíve nosnej konštrukcie. V tomto prípade žiaľ príslovie urob si sám úplne neplatí a pokiaľ si nie ste istý, odporúčame kontaktovať odborníkov aby posúdili stav strechy.


- Aké sú najčastejšie chyby a poruchy hydroizolácie plochej strechy?

Medzi najčastejšie poruchy hydroizolácii patrí degradácia materiálu vplyvom skončenia životnosti. Ďalej sú to mechanické poškodenia a prierazy hydroizoláciou spôsobené pri pohybe iných profesionálov po streche (klimatizér, pracovníci telekomunikácii, údržbár). V neposlednom rade môže k poruchám strešného plášťa prispieť nevhodne zvolený materiál či samotný návrh skladby strešného plášťa. Poruchy hydroizolácie plochej strechy môžu byť spôsobené aj neodbornou montážou a preto odporúčame aby návrh sanácie a samotnú realizáciu zveriť do rúk odborníkom.


- Ktoré detialy sú na zabezpečenie správnej funkčnosti plochej strechy najdôležitejšie? 

Faktorov, ktoré by sme nemali podceniť je mnoho, ako napríklad zabezpečenie dostatočného sklonu/spádu plochej strechy, systémové ukončenie hydroizolácii pri všetkých detailoch ako sú prestupy strešných plášťov a strešných vpustov. Takisto netreba podceniť návrh fixácie strešnej hydroizolácie, čo zahŕňa kotvenie, lepenie a zaťaženie strechy. V konečnom dôsledku, obhliadku, posúdenie jestvujúceho stavu a návrh by mal vykonať odborne spôsobilý pracovník so skúsenosťami v oblasti izolácií plochých striech. Takto sa najľahšie vyvarujeme chybám spôsobeným pri opomenutí detailov ktoré by laik ľahko prehliadol.


Snímka obrazovky 2021-10-22 o 9.25.41.png


Asfaltové pásy vhodné na hydroizoláciu plochej strechy:

POLYELAST EXTRA TR DESIGN

POLYELAST SUPER TRS DESIGN PV 250 S5

BITUELAST DESIGN

SKLOELAST DESIGN

BITUMELIT PR 5

Klik sem pre -> PVC materiály vhodné na hydroizoláciu plochej strechy

Klik sem pre -> PVC plechy vhodné na hydroizoláciu plochej strechy


Zdroj: Ing. Martin Kišš, Bitumat SK, s.r.o.