BITALBIT S40

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Oxidovaný
  • Hrúbka pásu 4.0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Hliníková fólia + sklená rohož
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 56,13 kg
  • Použitie Proti zemnej vlhkosti, proti radónu

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás BITALBIT S40 je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladové vrstvy a medzivrstvy. Využíva sa predovšetkým ako parozábrana, pričom môže súčasne plniť aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.

BITALBIT S40 je vhodné použiť aj pri hydroizolácii podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Proti zemnej vlhkosti sa pás spravidla navrhuje v jednej vrstve. Asfaltový pás spĺňa ochrannú funkciu proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Asfaltový pás BITALBIT S40 sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Pre funkciu parozábrany v prípade silikátového podkladu sa pás bodovo natavuje. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +10 °C. Veľkosť priečnych a pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 mm (min. 80 mm).