EXTRASKLOBIT PE G200 S40

Oxidovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Oxidovaný
  • Hrúbka pásu 4.0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Sklená tkanina
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 56,13 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás EXTRASKLOBIT PE je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. Asfaltový pás sa  taktiež používa ako podkladová vrstva a medzivrstva v stavebnom systéme. Vo viacvrstvových systémoch sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. Pás je možné využiť ako parozábranu. 

Pás EXTRASKLOBIT PE je vhodné použiť aj pri hydroizolácii podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Proti zemnej vlhkosti sa pás spravidla navrhuje v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách. Asfaltový pás disponuje ochrannou funkciou proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Asfaltový pás EXTRASKLOBIT sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Pre funkciu parozábrany v prípade silikátového podkladu sa pás bodovo natavuje. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +5 ° C. Veľkosť spojov (presahov) v pozdĺžnom smere je min. 100 mm  a v pozdĺžnom smere je 150 mm (min. 120) mm.