FRONTROCK PLUS

Jednovrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami pre izolá- ciu kontaktných fasád (ETICS).

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Hrúbka 50; 60; 80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200; 220; 240; 250; 260; 280; 300 (mm)
  • Materiál kamenná vlna (čadič)
  • Tepelný odpor 1.40; 1.70; 2.25; 2.85; 3.40; 4.00; 4.25; 4.55; 5.10; 5.70; 6.25; 6.85; 7.10; 7.40; 8.00; 8,55 (m²K/W)

Balenie

  • Balík 1000x600 mm

Na stiahnutie

Popis materiálu: 

Dvojvrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami a vystuže- nou hornou vrstvou na izoláciu kontaktných fasád (ETICS). Veľmi tuhá horná vrstva dosky označená nápisom „ROCKWOOL TOP“ zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu, dobrú priľnavosť stierkovej hmoty a bezpečnú montáž. Mäkkšia, flexibilná vnútorná strana sa optimálne prispôsobí podkladu fasády.


Technické parametre:

  • Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λD = 0,035 W/m∙K 
  • Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: CS(10) ≥ 20 kPa
  • Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: TR ≥ 10 kPa
  • Trieda reakce na oheň: A1 výrobok


Oblasť použitia:

Kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)