Gazpromneft Rubber Oil - 205L

Plastifikačný olej

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Použitie Priemysel

Balenie

  • Sud 205L

Popis materiálu:

Gazpromneft Rubber Oil je nekarcinogénny olej s vysokou viskozitou. Väčšinou sa odporúča pri aplikáciách pneumatík a gumových zmesí. Tento procesný olej je čistý minerálny olej, dobre kompatibilný s prírodnými a syntetickými gumami.


Použitie:

  • Pri výrobe pneumatík, gumových zmesí, automobilových rúr, elastomérových lepidiel ako zmäkčovadla.


VlastnostiVýhody
Vynikajúci výkonZlepšuje výkonnosť pneumatík a spracovanie zmesí pneumatík a gumových chemikálií
Viacúčelová aplikáciaAplikovateľné pre širokú škálu gúm a chemikálií, ktoré možno použiť na zníženie počtu požadovaných zmäkčovadiel a rozpúšťadiel
Nekarcinogénny olejVýrobný proces zaručuje úroveň polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) pod 3% hmotn. PCA podľa IP346 európskeho nariadenia (smernica EÚ 2005/69/ES)
Vysoký bod vznieteniaVhodné pre vulkanizáciu za studena i za horúca. Znížená nebezpečnosť pri skladovaní a manipulácii
Dobrý výkon pri nízkej teploteOlejová štruktúra poskytuje zachovanie plasticity a dobrý výkon produktu aj pri nízkych teplotách