Hĺbková penetrácia NANO PRO

Špeciálna hĺbková penetrácia s nano-časticami, je vodou riediteľná kompozícia na báze styrén-akrylátového kopolyméru, čo umožňuje vysoký stupeň ukotvenia na anorganických časticiach substrátu.

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

 • Použitie Na betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky a iné minerálne podklady.
 • Spotreba Závislá od nasiakovosti podkladu
 • Farba mliečna biela

Balenie

 • Vedro 1l (fľaša); 5l (kanister)

Popis materiálu:

Hĺbková penetrácia NANO PRO je jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na nasiakavé podklady. Špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná kompozícia na báze modifikovaného styrén- akrylátového kopolyméru, s nanočasticami, ktoré umožňujú vysoký stupeň kotvenia na anorganických časticiach substrátu.

Penetrácia NANO PRO obsahuje povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky. Neobsahuje ťažké kovy. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky a i. minerálne podklady. Je určená k spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu a pôsobí ako adhézny mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietky, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispergovateľných polymérnych práškov a cementov.


Vlastnosti:

 • Vysoká výdatnosť
 • Kopolymérová disperzia s nanočasticami
 • Vynikajúce ukotvenie k podkladu
 • Spevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickú odolnosť
 • Po vytvrdení vo vode je nerozpustná
 • Potláča vzlínanie rozpustných solí z podkladu – tzv. vytvára a bariérový efekt
 • Obsahuje povrchovo aktívne látky
 • Difúzne otvorená


Použitie:

 • Na nekonštrukčný a konštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky a iné minerálne podklady.
 • Penetrácie betónových podláh pred aplikáciou samonivelačných a vyrovnávacích stierok.
 • K spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu.
 • Zjednotenie nasiakavosti podkladu pred lepením obkladov a dlažieb.
 • Ako adhézny mostík pre ďalšie materiály: vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérových disperzií.