Hydraulické oleje

Hydraulický olej je kvapalina, ktorá má niekoľko funkcií. Slúži ako médium na prenos energie, mazivo, tmel. Je to tiež tekutina, ktorá ochladzuje zariadenie a odvádza kontaminanty. 

Rozdelenie hydraulických olejov

Na základe rozdelenia hydrauliky na hydrodynamiku a hydrostatiku, máme k dispozícii rôzne hydraulické kvapaliny. Po prvé, hydraulické kvapaliny pre hydrodynamické aplikácie sa nazývajú oleje pre prenos energie. Po druhé, hydraulické kvapaliny na hydrostatické použitie sa nazývajú hydraulické oleje. Navyše pri druhej aplikácii sú aplikované tlaky vysoké a prietoky nízke. Preto musia byť hydraulické oleje nestlačiteľné kvapaliny, ktoré prenášajú energiu v rámci systému alebo zariadenia.

Žiadne produkty