IPA DESIGN

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Oxidované
  • Hrúbka pásu 3,7 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Sklená rohož
  • Vrchná vrstva Ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 50,6 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás IPA DESIGN slúži ako vhodná bitúmenová membrána na hydroizoláciu strešných systémov. Spravidla tento pás slúži ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia v strešnom plášti. Ideálne sa pás IPA DESIGN kombinuje s pásom z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou vysokej mechanickej odolnosti a pevnosti – sklená vata.


Spôsob použitia:

Pás IPA DESING sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +0 °C. Veľkosť priečnych spojov (presahov) je 150 (min. 120) mm a pozdĺžnych spojov je 100 mm (min. 80 mm).