Motorové oleje

Motorové oleje sú komplexnou zmesou základných olejov a prísad, ktoré sú určené na vykonávanie rôznych úloh (napr. zníženie opotrebovania motora, odstraňovanie a suspendovanie nečistôt a kontaminantov v oleji, chladenie častí motora, prevádzka hydrauliky s variabilným časovaním ventilov, ochrana emisného systému). 

Základné zložky Motorových olejov

Motorový olej sa skladá z dvoch základných zložiek - základných olejov a prísad. Základné oleje predstavujú 70-90 percent z celkového množstva a sú vyrobené zo zemného plynu alebo ropy, zatiaľ čo prísady zaokrúhľujú zostávajúcich 10-30 percent a môžu pozostávať napríklad z dispergátorov, detergentov, prísad proti opotrebovaniu a pod.

Žiadne produkty