Penetračný náter UNI PRO

Vyrobený na báze vodnej styrenakrylátovej disperzie vyvárajúcej transparentný, vodou nerozpustný film. Zjednocuje savosť podkladu náslených vrstiev.

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Použitie Penetračné a impregnáčné nátery stavebných prvkov vrátane sadrokartónu, omietok, nekonštrukčného betónu, tehlového muriva a ďalších savých podkladov
  • Spotreba Závislá na nasiakovosti podkladu
  • Farba mliečna biela

Balenie

  • Vedro 1l (fľaša); 5l (bandaska)

Popis materiálu:

Penetračný náter UNI PRO je jednozložková kvapalina na báze vodnej disperzie styrén-akrylátového kopolyméru SOKRAT, po vytvrdnutí vytvárajúca transparentný polymérovou vodou nerozpustný film. Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev.


Vlastnosti:

Penetračný náter je po vytvrdnutí nerozpustný vo vode. Zvyšuje pevnosť, pružnosť a kotvenie a je paropriepustný.


Použitie:

  • Penetračný a kotviaci náter pod fasádne náterové hmoty.
  • Penetračné nátery nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov pred nanášaním omietky.
  • Penetračné nátery nových aj starých omietok (vápenné, sadrové, štukové a pod.) sadrokartóny pred maliarskymi nátermi.
  • Penetračné nátery anhydritových podkladov.