POLYELAST

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 4.0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 54,13 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu

Asfaltový pás POLYELAST slúži ako vhodná bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. Pás slúži ako podkladová vrstva a medzivrstva s veľkou pevnosťou. Pás je možné využiť ako parozábranu.

Asfaltový pás POLYELAST je tiež vhodný na hydroizoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách.

Asfaltový pás POLYELAST poskytuje ochrannú funkciu proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a veľkosť priečnych spojov je 150 (min. 120) mm.