Priemyselné oleje

Priemyselné oleje majú dôležitú úlohu v každom odvetví. Používajú sa na zlepšenie výkonu priemyselných strojov a zariadení a na ochranu pred poškodením počas prevádzky. 

Druhy priemyselných olejov

Existujú rôzne druhy priemyselných olejov a ich klasifikácia je založená na ich pôvode a zložení. Tieto body navyše určujú niektoré z najdôležitejších vlastností oleja. Spolu so systémom aditív použitých v ich zložení ďalej ovplyvňujú ich aplikáciu. Pokiaľ ide o priemyselné aplikácie, kvapalné mazivá sa používajú vo všetkých existujúcich odvetviach. 

Využitie olejov

Bez ohľadu na to, či ide o priemysel pracujúci v náročných podmienkach a terénoch, alebo o priemysel veľmi náročný na bezpečnosť procesov a výrobkov, priemyselné mazacie kvapaliny sú k dispozícii na podporu ťažkých prevádzok.

Žiadne produkty