Bitumat SK

Telefón: +421 2 44 63 86 57

E-mail: bitumat@bitumat.sk

Vata

MINERÁLNA IZOLÁCIA

Výnimočné parametre v širokom spektre technologických ukazovateľov.
Vysoko efektívny tepelnoizolačný materiál, trvanlivý, energeticky úsporný, ekologický a celkom ohňovzdorný.
Kvalitná tepelná a zvuková iziolácia vhodná pre rôzne konštrukcie obytnej a priemyselnej výstavby.

Efektívna tepelná izolácia
Ohňovzdornosť - teplota tavenia presahuje 1000 oC
Veľká odolnosť proti mechanickým záťažiam
Rozmerová stabilita
Efektívna absorbcia zvuku
Vyská stabilita voči krátkodobému účinku vlhkosti
Vysoká paropriepustnosť
Odolnosť proti biologickým vplyvom
Chemická neutralita k stavebným materiálom

SORTIMENT

Tepelná izolácia TECHNONICOL je vyrábaná z čadičových hornín. Vyznačuje sa dlhou životnosťou a zachováva svoje
vlastnosti počas celého obdobia životnosti budov a stavieb.

TECHNOFACADE OPTIMA

Fasádna minerálna vata
Použitie na izoláciu vonkajších stien, s ochrannou dekoračnou vrstvou z tenkovrstvovej omietky
Rozmery: 1200x600 mm
Hrúbka: 50-200 mm

Tepelná vodivosť λ = 0,037 W/mK
Limit pevnosti v ťahu EN 1607 15 kPa

TECHNOROOF N

Strešná minerálna vata - spodná
Použitie ako spodná vrstva dvojvrstvovej izolácie na ploché strechy
Rozmery: 1200 x 600 mm, 2400 x 600 mm
Hrúbka: 50-180 mm

Tepelná vodivosť λ = 0,036 W/mK
Limit pevnosti v ťahu EN 1607 7.5 kPa

TECHNOROOF V

Strešná minerálna vata - vrchná
Použitie ako vrchná vrstva dvojvrstvovej izolácie na ploché strechy
Rozmery: 1200 x 600 mm, 2400 x 600 mm
Hrúbka: 30 - 50 mm

Tepelná vodivosť λ = 0,038 W/mK
Limit pevnosti v ťahu EN 1607 15 kPa

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR MATERIÁLOV TECHNONICOL NA SLOVENSKU