RADONELAST 3,5

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 3,5 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Hliníková fólia + sklená rohož
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 46,6 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 200 m²
  • Počet kusov na palete 20 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás RADONELAST 3,5 slúži ako vhodná bitúmenová membrána na hydroizoláciu striech. Pás RADONELAST 3,5 sa používa ako podkladová vrstva a medzivrstva. Využíva sa predovšetkým ako parozábrana, pričom môže súčasne plniť aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.

Asfaltový pás RADONELAST 3,5 taktiež spĺňa požiadavky na hydroizoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v jednej vrstve.

RADONELAST 3,5 poskytuje ochranu stavbám proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Pás RADONELAST 3,5 sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. Pre funkciu parozábrany v prípade silikátového podkladu sa pás bodovo natavuje. Minimálna teplota ovzdušia a pri spracovaní je + 5 °C. Veľkosť pozdĺžnych a priečnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm.