RADONELAST 4

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 4,0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Hliníková fólia + sklená rohož
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 53,13 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás RADONELAST 4 slúži ako vhodná bitúmenová membrána na hydroizoláciu striech. Pás RADONELAST 4 sa používa ako podkladová vrstva a medzivrstva. Využíva sa predovšetkým ako parozábrana, pričom môže súčasne plniť aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.

Asfaltový pás RADONELAST4 taktiež spĺňa požiadavky na hydroizoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v jednej vrstve.

RADONELAST 4 poskytuje ochranu stavbám proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Pás RADONELAST 4 sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a priečnych spojov je 150 (min. 120) mm.