SKLOELAST

SBS modifikovaný asfaltový pás, spodný

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 4.0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Sklená tkanina
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálný posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 56,13 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás SKLOELAST je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. SKLOELAST disponuje veľkou pevnosťou preto je vhodný ako podkladová vrstva a medzivrstva. Pás je možné využiť ako parozábranu.

Asfaltový pás SKLOELAST je taktiež vhodný na hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Proti zemnej vlhkosti sa pás navrhuje v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách.

SKLOELAST poskytuje ochranu stavbám proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Asfaltový pás SKLOELAST sa spracúva natavovaním, lepením alebo mechanickým kotvením na podkladový asfaltový pás alebo iný vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych a priečnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm.