Zúčastnili sme sa WOODFESTU!

Začiatok apríla sa niesol v duchu festivalovej atmosféry, a nie teda hocijakej! Zúčastnili sme sa na WOODFEST-och v Banskej Bystrici a Bratislave.

Festival organizovaný naším obchodným partnerom, bol zameraný na firmy zo stavebného sektora. Každá firma mala možnosť predstaviť svoje portfólio produktov v malom stánku a ponúknuť vybrané materiály za zvýhodnené ceny.

Okrem obchodného elementu, festival slúžil ako vhodné prostredie na upevnenie vzťahov na daných prevádzkach, networking s inými firmami zo stavebného sektora a v neposlednom rade na prezentáciu našej spoločnosti. 

O blaho a spokojnosť zákazníkov sa starali Maťo a Vlado v Banskej Bystrici, zatiaľ čo v Bratislave to bola Anka, Olga a opäť Vlado.  

Sme vďační, že sme mohli byť súčasťou WOODFESTU a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  


IMG_1252.jpeg

Výstavka zvýhodnených materiálov.


IMG_1199 2.jpeg

Maťo a Vlado na WOODFESTE v Banskej Bystrici.


IMG_1211.jpeg

WOODFEST