Rozsiahla rekonštrukcia v Bitumate

Naša spoločnosť si prešla prvou fázou renovácie areálu a skladových priestorov od jesene minulého roku.

Celková rekonštrukcia začala zateplením vonkajšej fasády budovy a asfaltovaním vonkajšej plochy, na ktorú bolo položených približne 5000 m2 rýchlo-schnúceho asfaltu. To prinieslo zefektívnenie dopravných a manipulačných podmienok, skultúrnenie pracovného prostredia a navýšenie spokojnosti vodičov kamiónov a zákazníkov. Po asfaltovaní podlahy v novom sklade nasledovala montáž nových regálov, ktoré vytvorili 1150 nových paletových miest.

sdsdf.png


Nový rok sme zahájili rekonštrukciou interiéru. Tá zahŕňala renováciu recepcie a kancelárskych priestorov, kde prišlo ku kompletnej výmene nábytku a vytvoreniu pracovných miest pre nových členov Bitumat tímu.

Zo skladu sme demontovali približne 110 ton ocele a manipulačných žeriavov, čo viedlo k zväčšeniu priestoru a zlepšeniu osvetlenia. V skladových priestoroch sme následne inštalovali 48 vnútorných a 2 vonkajšie bočné LED svietidlá, čo prináša šetrné a ekologické riešenie osvetlenia skladových priestorov.

Dizajn bez názvu.png

kontur.png


Úspešné projekty v rámci rekonštrukcie:

  •  asfaltovanie vonkajšej plochy areálu
  •  montáž nových regálov
  •  zateplenie vonkajšej fasády
  •  renovácia recepcie a kancelárskych priestorov
  •  demontáž ocele a manipulačných žeriavov
  •  inštalácia vnútorných a vonkajších LED svietidiel

Zostaňte naladení na ďalšie novinky, pretože sme začali druhú fázu celkovej renovácie nášho areálu a budeme Vás informovať ako sa nám darí.