bituBASE AL S40

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt SBS modifikovaný
  • Hrúbka pásu 4 ± 5%
  • Nosná vložka sklená rohož + hliníková fólia
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Ľahko taviteľná polymérová fólia
  • Váha pásu 55,7 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás bituBASE AL S40 sa používa aj na hydroizoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v jednej vrstve.

Pás bituBASE AL S40 poskytuje ochranu stavbám proti radónu z podložia.

Asfaltový pás bituBASE AL S40 je taktiež vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. Pás sa používa ako podkladová vrstva a medzivrstva. Využíva sa predovšetkým ako parozábrana , pričom môže súčasne plniť aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.

Pás bituBASE AL S40 poskytuje ochranu stavbám proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 5 °C. Aplikačná plocha nesmie mať žiadne priehlbiny aby sa zabránilo riziku zrážania vody, sklon musí byť min 1,5 % na betónové dosky a 3 % na oceľové alebo drevené dosky aby bol zabezpečený správny odtok dažďovej vody.