Asfaltové pásy

Najrozšírenejším materiálom na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy sú valcové bitúmenové membrány, známe ako asfaltové pásy alebo ľudovo lepenky. Je to spôsobené najmä vďaka relatívnej jednoduchosti inštalácie, popularite technológie, trvanlivosti materiálu a stabilnými, výrobcom nastavenými technickými parametrami. 

Rozdelenie asfaltových pásov

Asfaltové pásy môžeme rozdeliť na oxidované, modifikované a separačné, kde sa pri jednotlivých materiáloch líšia technické parametre, nosné vložky alebo spôsob aplikácie. Bitúmenové membrány sa používajú na hydroizoláciu základov, inžinierskych stavieb, ciest, mostov a plochých striech. 

Asfaltové pásy a ich využitie

Asfaltové pásy sa dajú použiť aj ako podklad pre šikmé strechy a ako parozábrana. Hydroizolačná membrána chráni vnútorné priestory pred prenikaním vody dovnútra, znižuje prevádzkové náklady a ochraňuje pred zhoršením mikroklimatických podmienok v interiéroch. Asfaltové pásy taktiež zabraňujú deštrukcii základov a nosných konštrukcií. Správny výber aplikácia hydroizolačnej membrány zaisťuje odolnosť všetkých druhov stavieb.


bituBASE® PYE G S40 mineral

Nataviteľný pás s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej tkaniny,

cena na vyžiadanie
bituTOP® PYE PV S42 FN

Nataviteľný pás s nenasiakavou nosnou vložkou z polyesterového rúna

cena na vyžiadanie
bituBASE® ELAST AL V S40

Nataviteľný pás s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej tkaniny a hliníkovej fólie

cena na vyžiadanie
bituBIT® V S35 (V60 S35)

Klasický nataviteľný pás s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej rohože

cena na vyžiadanie
bituBIT® G S40 (G200 S40)

Klasický nataviteľný pás s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej tkaniny

cena na vyžiadanie
bituBIT® AL V S35

Nataviteľný pás s nenasiakavou kombinovanou vložkou

cena na vyžiadanie
bituBIT® AL S40

Nataviteľný pás s nenasiakavou kombinovanou vložkou

cena na vyžiadanie
bituBASE AL S35

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie
bituBIT V60 S35 0.5m APP

APP modifikovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie
bituBASE FIX PR3

Samolepiaci modifikovaný asfaltový pás

cena na vyžiadanie
bituBASE AL S40

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie
bituTOP EXTRA PV S42 grey

SBS modifikovaný asfaltový pás, strešný

cena na vyžiadanie