bituBASE® ELAST AL V S40

Nataviteľný pás s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej tkaniny a hliníkovej fólie

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

 • Asfalt SBS modifikovaný
 • Hrúbka pásu 4,0 ± 0,2mm
 • Nosná vložka sklená rohož + hliníková fólia
 • Vrchná vrstva jemnozrnný minerálny posyp
 • Spodná vrstva taviteľná fólia
 • Váha pásu 40 kg

Balenie

 • Pás 7,5 m²
 • Paleta 150 m²
 • Počet kusov na palete 20 ks

Popis materiálu: 

Nataviteľný pás bituBASE® ELAST AL V S40 s nenasiakavou kombinovanou vložkou zo sklenej rohože a hliníkovej fólie, obojstranne opatrenou asfaltovou krycou vrstvou z modifikovaného asfaltu SBS a separačnými vrstvami z jemného minerálneho posypu na strane hornej a PE fóliou na strane spodnej. Možno použiť ako parozábrana alebo v kombinácii s pevnejším pásom ako ochrana proti prenikaniu radónu do interiéru budov. Zároveň slúži ako hydroizolácia proti zemnej vlhkosti.


Účel použitia:

 • Hydroizolácia striech. Pás sa používa ako parozábrana.
 • Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov protizemnej vlhkosti
 • Ochrana stavieb proti radónu z podložia v kombinácii s inými pásmi pri dodržaní ostatných opatrení


Spôsob použitia:

Celoplošné natavenia asfaltérskym horákom. Presahy pásov min. šírky 10 cm musia byť homogénne zvarené. Teplota konštrukcie, materiálu a vzduchu pri položení v rozsahu +0 °C až +30 °C. Podklad pred natavením napenetrovať.