bituBASE FIX PR3

Samolepiaci modifikovaný asfaltový pás

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt SBS modifikovaný
  • Hrúbka pásu 3 ± 5%
  • Nosná vložka polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Ľahko odstrániteľná silikónová fólia
  • Váha pásu 44 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 200 m²
  • Počet kusov na palete 20 ks

Popis materiálu: 

Samolepiaci modifikovaný pás bituBASE FIX PR3 je vhodný na hydroizoláciu striech. Pás je určený k vytváraniu kompletizovaným strešných dielcov z penového polystyrénu bez použitia plameňa. Slúži ako podkladová vrstva a medzivrstva v skladbe strešného plášťa a podkladová vrstva a medzivrstva krytiny, kde plní aj funkciu poistnej hydroizolačné vrstvy.


Spôsob použitia:

Pás bituBASE FIX PR3 sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad za súčasného odstránenia separačnej fólie na spodnom povrchu. Minimálna teplota ovzdušia a vlastného pásu pri spracovaní je +5 °C za predpokladu následného natavovania vrchného pásu. V prípade, že nebude nasledovať ihneď natavovanie vrchného pásu, musí byť minimálna teplota ovzdušia a pásuprispracovaní+10°C. Aplikačnáplochanesmiemaťžiadnepriehlbiny aby sa zabránilo riziku zrážania vody, sklon musí byť min 1,5 % na betónové dosky a 3 % na oceľové alebo drevené dosky aby bol zabezpečený správny odtok dažďovej vody.