bituBIT G200 S40 APP

APP modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt APP Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 4 ± 5%
  • Nosná vložka Sklená tkanina
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 54,9 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás bituBIT G200 S40 APP je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. Asfaltový pás bituBIT G200 S40 APP sa taktiež používa ako podkladová vrstva a medzivrstva s vysokou pevnosťou. Vo viacvrstvových systémoch sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. Pás je možné využiť ako parozábranu. 

Pás bituBIT G200 S40 APP je vhodné použiť aj pri hydroizolácii podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Proti zemnej vlhkosti sa pás spravidla navrhuje v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách. Asfaltový pás disponuje ochrannou funkciou proti nízkemu a strednému radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Pás bituBIT G200 S40 APP sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Aplikačná plocha nesmie mať žiadne priehlbiny aby sa zabránilo riziku zrážania vody, sklon musí byť min 1,5 % na betónové dosky a 3 % na oceľové alebo drevené dosky aby bol zabezpečený správny odtok dažďovej vody. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +5 ° C. Veľkosť spojov (presahov) v pozdĺžnom smere je min. 100 mm a v pozdĺžnom smere je 150 mm (min. 120 mm).