bituBIT V60 S35 0.5m APP

APP modifikovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt APP Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 3,5 ± 5%
  • Nosná vložka Sklená rohož
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Ľahko taviteľná polymérová fólia
  • Váha pásu 25 kg

Balenie

  • Pás 5 m²
  • Paleta 180 m²
  • Počet kusov na palete 36 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás bituBIT V60 S35 0.5m APP je bitúmenová membrána vhodná pri hydroizolácii striech. Asfaltový pás bituBIT V60 S35 0.5m APP sa vyznačuje špecifickou šírkou 0,5 m, čo umožňuje aplikáciu na okrajové časti strešných a stavebných systémov. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladové vrstvy a medzivrstvy. Vo viacvrstvových systémoch sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. V skladbe strešného plášťa je možné pás využiť ako parozábranu.

Pás bituBIT V60 S35 0.5m APP je vhodné použiť aj pri hydroizolácii podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Proti zemnej vlhkosti sa pás spravidla navrhuje v jednej vrstve.


Spôsob použitia:

Pás bituBIT V60 S35 0.5m APP sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Aplikačná plocha nesmie mať žiadne priehlbiny aby sa zabránilo riziku zrážania vody, sklon musí byť min 1,5 % na betónové dosky a 3 % na oceľové alebo drevené dosky aby bol zabezpečený správny odtok dažďovej vody. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +5 ° C. Veľkosť spojov (presahov) v pozdĺžnom smere je min. 100 mm a v pozdĺžnom smere je 150 mm (min. 120) mm.