bituBIT V60 S35 APP

APP modifikovaný asfaltový pás, nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt APP Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 3,5 ± 5%
  • Nosná vložka Sklená rohož
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Ľahko taviteľná polymérová fólia
  • Váha pásu 50 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 180 m²
  • Počet kusov na palete 18 ks

Popis materiálu:

Vďaka asfaltovej vrstve pod a nad nosnou vložkou, ktorá sa skladá zo zmesi asfaltu modifikovaného APP plastomérmi s minerálnymi plnivami, asfaltový pás bituBIT V60 S35 APP predstavuje zvýšenú kvalitu z hľadiska technologického vývoja svojho predchodcu asfaltového pásu IPA V60 S35.

Asfaltový pás bituBIT V60 S35 APP je bitúmenová membrána vhodná pri hydroizolácii striech. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladové vrstvy a medzivrstvy. Vo viacvrstvových systémoch sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. V skladbe strešného plášťa je možné pás využiť ako parozábranu.

Asfaltový pás bituBIT V60 S35 APP je vhodné použiť aj pri hydroizolácii podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Proti zemnej vlhkosti sa pás spravidla navrhuje v jednej vrstve.


Spôsob použitia:

Pás bituBIT V60 S35 APP sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Aplikačná plocha nesmie mať žiadne priehlbiny aby sa zabránilo riziku zrážania vody, sklon musí byť min 1,5 % na betónové dosky a 3 % na oceľové alebo drevené dosky aby bol zabezpečený správny odtok dažďovej vody. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +5 ° C. Veľkosť spojov (presahov) v pozdĺžnom smere je min. 100 mm a v pozdĺžnom smere je 150 mm (min. 120) mm.