bituBIT® AL S40

Nataviteľný pás s nenasiakavou kombinovanou vložkou

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Oxidovaný
  • Hrúbka pásu 4,0 ± 0,2mm
  • Nosná vložka Hliníková fólia + sklená rohož
  • Vrchná vrstva jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva taviteľná fólia
  • Váha pásu 38 kg

Popis materiálu:

Nataviteľný pás bituBIT® AL S40 s nenasiakavou kombinovanou vložkou, obojstranne opatrenou asfaltovou krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu a separačnými vrstvami z jemného minerálneho posypu na strane hornej a PE fóliou na strane spodnej. Možno použiť ako parozábrana alebo v kombinácii s pevnejším pásom ako ochrana proti prenikaniu radónu do interiéru budov. Používa sa aj ako hydroizolácia proti zemnej vlhkosti.


Účel použitia: 

  • Hydroizolácia striech. Pás sa používa ako parozábrana.
  • Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti.
  • Ochrana stavieb proti radónu z podložia v kombinácii s inými pásmi pri dodržaní ostatných opatrení.

Spôsob použitia:

Celoplošné natavenia asfaltérskym horákom. Presahy pásov min. šírky 10 cm musia byť homogénne zvarené. Teplota konštrukcie, materiálu a vzduchu pri položení v rozsahu +5 °C až +30 °C. Podklad pred natavením napenetrovať.