bituBIT® G S40 (G200 S40)

Klasický nataviteľný pás s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej tkaniny

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

 • Asfalt Oxidovaný
 • Hrúbka pásu 4 ± 0,3mm
 • Nosná vložka sklená tkanina
 • Vrchná vrstva jemnozrnný minerálny posyp
 • Spodná vrstva taviteľná fólia
 • Váha pásu 36 kg

Balenie

 • Pás 7,5 m²
 • Paleta 150 m²
 • Počet kusov na palete 20 ks

Popis materiálu:

Klasický nataviteľný pás bituBIT® G S40 (G200 S40) s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej tkaniny, obojstranne opatrenou asfaltovou krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu a separačnými vrstvami z jemného minerálneho posypu na strane hornej a PE fóliou na strane spodnej. Možno použiť ako podkladný pás strešného súvrstvia alebo hydroizolácie spodných stavieb proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode v skladbách.

Pás je možné mechanicky fixovať do podkladu systémovými prvkami podľa výpočtov a určenia rozmiestnenia kotiev. Pozdĺžne a priečne spoje sa v prípade mechanickej fixácie zvaria horákom pri súčasnom valčekovaní presahu.


Účel použitia: 

 • Hydroizolácia striech. Pás sa používa ako podkladová či medzivrstva.
 • Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
 • Ochrana stavieb proti radónu z podložia


Spôsob použitia:

Celoplošné natavenia asfaltérskym horákom. Presahy pásov min. šírky 10 cm musia byť homogénne zvarené. Mechanické prikotvenie k podkladu (skrutky). Teplota konštrukcie, materiálu a vzduchu pri položení v rozsahu +5 °C až +30 °C. Podklad pred natavením napenetrovať.