bituBIT® V S35 (V60 S35)

Klasický nataviteľný pás s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej rohože

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

 • Asfalt Oxidovaný
 • Hrúbka pásu 3,5 ± 0,3mm
 • Nosná vložka Sklená rohož
 • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
 • Spodná vrstva taviteľná fólia
 • Váha pásu 42 kg

Balenie

 • Pás 10 m²
 • Paleta 200 m²
 • Počet kusov na palete 20 ks

Popis materiálu:

Klasický nataviteľný pás bituBIT® V S35 (V60 S35) s nenasiakavou nosnou vložkou zo sklenej rohože, obojstranne opatrenou asfaltovou krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu a separačnými vrstvami z jemného minerálneho posypu na strane hornej a PE fóliou na strane spodnej. Je možné použiť proti zemnej vlhkosti, nie proti tlakovej a gravitačnej vode, ako medzivrstva hydroizolácie strešných skladieb.


Účel použitia: 

 • Hydroizolácia striech - Pás sa používa ako podkladová vrstva či medzivrstva.
 • Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti
 • Ochrana stavieb proti radónu z podložia


Spôsob použitia:

Celoplošné natavenie asfaltérskym horákom. Presahy pásov min. šírky 10 cm musia byť homogénne zvarené. Teplota konštrukcie, materiálu a vzduchu pri položení v rozsahu +5 °C až +30 °C. Podklad pred natavením je potrebné napenetrovať.