BITUELAST

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 3,5 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Sklená rohož
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 47,6 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás BITUELAST slúži ako bituménová membrána pri hydroizolácii striech. BITUELAST je vhodný ako podkladová vrstva a medzivrstva pri strešných systémoch. Pri viacvrstvových systémoch sa doporučuje pás kombinovať s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. Pás je možné využiť ako parozábranu.

Asfaltový pás BITUELAST je vhodný aj na hydroizoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Proti zemnej vlhkosti sa pás navrhuje v jednej vrstve.

Asfaltový pás BITUELAST slúži ako ochrana stavieb proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Pre funkciu parozábrany v prípade silikátového podkladu sa pás bodovo natavuje. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 5 °C. Veľkosť pozdĺžnych a priečnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm.