BITUELAST DESIGN

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

 • Asfalt Modifikovaný
 • Hrúbka pásu 3,7 ± 0,2 mm
 • Nosná vložka Sklenená rohož
 • Vrchná vrstva Polymérna fólia PET
 • Spodná vrstva Polymérna fólia
 • Váha pásu 50 kg
 • Farba prírodná/červená/zelená
 • Dĺžka ≥ 9,90
 • Šírka ≥ 0,99

Balenie

 • Pás 10 m2
 • Paleta 150 m2
 • Počet kusov na palete 15 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás BITUELAST DESIGN slúži ako vhodná bitúmenová membrána na hydroizolácie striech. Pás je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa v kombinácií s pásom z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou vysokej mechanickej odolnosti a pevnosti (sklená tkanina). 

Asfaltový pás BITUELAST DESIGN je dostupný v troch variáciách, a to v prírodnej, červenej a zelenej farbe.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a veľkosť priečnych spojov je 150 (min. 120) mm.