BITUMELIT PR 5

APP modifikovaný asfaltový pás, vrchný mostový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 5,0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Hrubozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva polymérová fólia
  • Váha pásu 48,6 kg

Balenie

  • Pás 7,5 m²
  • Paleta 112,5 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu

Asfaltový pás BITUMELIT PR5 slúži ako vhodná bitúmenová membrána na hydroizoláciu mostov. BITUMELIT PR 5 je spôsobilý na jednovrstvovú izoláciu betónových mostoviek a iných betónových plôch.

Asfaltový pás BITUMELIT PR5 je aplikovateľný aj pri hydroizolácii striech. V skladbách plochých striech je určený na vytváranie pojazdných striech a parkovísk. BITUMELIT PR5 slúži ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa. Disponuje s vysokými požiadavkami ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobou životnosťou.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva natavovaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Pásy sa spracúvávajú ako jednovrstvové, a to plno plošným natavením na primárnu vrstvu z hmoty na báze asfaltu alebo epoxidových živíc, ktorá má ochrannú vrstvu z liateho asfaltu alebo asfaltového betónu. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a priečnych spojov je 150 (min. 120) mm.