ELASTOLEP PR 3

Samolepiaci modifikovaný asfaltový pás

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 3,0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Ľahko odstrániteľná silikónová fólia
  • Váha pásu 41,6 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 200 m²
  • Rozmer / ks 20

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás ELASTOLEP PR 3 je vhodný ako bitúmenová membrána na hydroizoláciu striech. Pás ELASTOLEP PR 3 je určený k vytváraniu kompletizovaných strešných dielcov z penového polystyrénu bez použitia plameňa. Asfaltový pás ELASTOLEP PR 3 slúži ako podkladová vrstva a medzivrstva v skladbe strešného plášťa a podkladová vrstva a medzivrstva krytiny, kde plní aj funkciu poistnej hydroizolačnej vrstvy.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad za súčasného odstránenia separačnej fólie na spodnom povrchu. Minimálna teplota ovzdušia a vlastného pásu pri spracovaní je +0 °C za predpokladu následného natavovania vrchného pásu. V prípade, že nebude nasledovať ihneď natavovanie vrchného pásu, musí byť minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní +15 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 mm (min. 80) a priečnych spojov je 150 mm (min. 120 mm).