IPA PODMÚROVKA 0,5m

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podklalový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Oxidovaný
  • Hrúbka pásu 3,5 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Sklená rohož
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 14,17 kg

Balenie

  • Pás 5 m²
  • Paleta 200 m²
  • Počet kusov na palete 40 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás IPA Podmúrovka je bitúmenová membrána vhodná pri hydroizolácii striech. Asfaltový pás IPA Podmúrovka sa vyznačuje špecifickou šírkou 0,5 m, čo umožňuje aplikáciu na okrajové časti strešných a stavebných systémov. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladové vrstvy a medzivrstvy. Vo viacvrstvových systémoch sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. V skladbe strešného plášťa je možné pás využiť ako parozábranu.

Pás IPA Podmúrovka je vhodné použiť aj pri hydroizolácii podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Proti zemnej vlhkosti sa pás spravidla navrhuje v jednej vrstve.


Spôsob použitia:

Pás IPA Podmúrovka sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Pre funkciu parozábrany v prípade silikátového podkladu sa pás bodovo natavuje. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +5 °C. Veľkosť priečnych a pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 mm (min. 80 mm).