IPA V60 S30

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Oxidovaný
  • Hrúbka pásu 3.0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Sklená rohož
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 41,33 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 240 m²
  • Počet kusov na palete 24 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás IPA V60 S30 je bitúmenová membrána vhodná pri hydroizolácii striech. V skladbe strešného plášťa sa pás používa pre podkladové vrstvy a medzivrstvy. Vo viacvrstvových systémoch sa odporúča pás kombinovať s pásom s nosnou vložkou z netkaného rúna zo syntetických vlákien alebo sklenej tkaniny. V skladbe strešného plášťa je možné pás využiť ako parozábranu.

Asfaltový pás IPA V60 S30 je vhodné použiť aj pri hydroizolácii podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti. Proti zemnej vlhkosti sa pás spravidla navrhuje v jednej vrstve.


Spôsob použitia:

Pás IPA V60 S30 sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Pre funkciu parozábrany v prípade silikátového podkladu sa pás bodovo natavuje. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +5 ° C. Veľkosť priečnych a pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 mm (min. 80 mm).