POLYELAST EXTRA 5

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 5.0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 33,83 kg

Balenie

  • Pás 5 m²
  • Paleta 120 m²
  • Počet kusov na palete 24 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás POLYELAST EXTRA 5 je vhodný ako bituménová membrána na hydroizoláciu striech. Pás sa používa ako podkladová vrstva s vyššími nárokmi na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Asfaltový pás POLYELAST EXTRA 5 je taktiež vhodný na hydroizoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Pás sa navrhuje proti zemnej vlhkosti spravidla v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách. Pre izoláciu proti spodnej vode je vhodné kombinovať s pásmi s vyššou pevnosťou, napr. SKLOELAST.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva natavovaním na podkladový asfaltový pás alebo iný vhodný podklad, alebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych a priečnych spojov je 100 (min. 80) mm.