POLYELAST EXTRA MK 5 DESIGN PRÍRODNÝ

modifikovaný asfaltový pás vhodný na mechanické kotvenie

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 5,2 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 51,75 kg

Balenie

  • Pás 7,5 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 20

Popis materiálu:

Polyelast Extra MK 5 Design Prírodný sa využíva na hydroizoláciu striech. Finálna vrstva jednovrstvových mechanicky kotvených povlakových krytín strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť. Pás je možné použiť ako finálnu vrstvu hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa.


Spôsob aplikácie:

Pri jednovrstvovej aplikácii sa pásy spracúvajú mechanickým kotvením do vhodného podkladu vhodnými kotviacimi prvkami. Ďalej je ich možné spracúvať bodovým lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je min. 120 mm, veľkosť priečnych (čelných) spojov je min. 150 mm. Pri aplikácii do hydroizolačného súvrstvia sa pásy celoplošne natavujú na vhodný podklad z asfaltového pásu. Veľkosť pozdĺžnych presahov je min. 120 mm, veľkosť priečnych spojov je min. 150 mm.