POLYELAST GREEN 4

Modifikovaný asfaltový pás nataviteľný, pre vegetačné strechy

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Hrúbka pásu 4.0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 39,1 kg

Balenie

  • Pás 7,5 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 20 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás POLYELAST GREEN 4 je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. POLYELAST GREEN 4 je aplikovateľný ako podkladová vrstva hydroizolačného súvrstvia vegetačného strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť. Pás je odolný proti prerastaniu koreňov a je určený pre hydroizoláciu vegetačných striech.


Spôsob použitia:

Pás POLYELAST GREEN 4 sa spracúva natavovaním a lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a priečnych spojov je 150 (min. 120) mm.