POLYELAST GREEN DESIGN 4

Modifikovaný asfaltový pás nataviteľný, vrchný

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Hrúbka pásu 4,0 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny kryté polymérovou fóliou
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 39,1 kg

Balenie

  • Pás 7,5 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 20 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás POLYELAST GREEN DESIGN 4 je vhodný na hydroizoláciu striech, kde slúži ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia vegetačného strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť. Pás POLYELAST GREEN DESIGN 4 je odolný proti prerastaniu koreňov.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a veľkosť priečnych spojov je 150 (min 120) mm.