PRIMER No3 (modifikovaná)

Modifikovaný asfaltový základný náter pozostáva z roztoku olejového asfaltu, polymérov a lepivých aditív v organických rozpúšťadlách.

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Spotreba 0,25 – 0,35 l/m²

Balenie

  • Vedro 10l, 20l

Popis materiálu:

PRIMER No3 je roztok olejového asfaltu, polymérov a lepivých aditív v organických rozpúšťadlách. Vyznačuje sa vysokými penetračnými schopnosťami a krátkou dobou schnutia.


Oblasť použitia:

Základný náter je určený pre povrchovú úpravu oceľových ortotropných mostných dosiek pred pokladaním ochrannej lepiacej vrstvy, pre ošetrenie povrchu betónových dosiek mostných polí pred hydroizoláciou a pre ošetrenie ďalších stavebných povrchov pred aplikáciou hydroizolácie.


Spôsob použitia:

Práce je dôležite vykonávať podľa návodu na obale. Teplotný rozsah = od - 20°С do +40°С. Pri teplote pod +5 °С ponechajte tmel v teplej miestnosti po dobu najmenej 24 hodín. Doba schnutia za štandardných podmienok nie je dlhšia než 10 minút.