SKLOELAST DESIGN

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 4.2 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Sklená tkanina
  • Vrchná vrstva Ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 50 kg

Balenie

  • Pás 7,5 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 20 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás SKLOELAST DESIGN je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. SKLOELAST DESIGN slúži spravidla ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.


Spôsob použitia:

Pás SKLOELAST DESIGN sa spracúva natavovaním alebo lepením na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a veľkosť priečnych spojov je 150 (min. 120) mm.