SKLOELAST EXTRA

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 4 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Sklená tkanina
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 52,13 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás SKLOELAST EXTRA je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. SKLOELAST EXTRA disponuje veľkou pevnosťou, preto je vhodný ako podkladová vrstva a medzivrstva. Pás je možné využiť ako parozábranu.

Asfaltový pás SKLOELAST EXTRA je taktiež vhodný na hydroizoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Proti zemnej vlhkosti sa pás navrhuje v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách.

SKLOELAST EXTRA poskytuje ochranu stavbám proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Asfaltový pás SKLOELAST EXTRA sa spracúva natavovaním, lepením alebo mechanickým kotvením na podkladový asfaltový pás alebo iný vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych a priečnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm.