bituBASE G S40

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Asfalt SBS Modifikovaný
  • Hrúbka pásu 4 ± 5%
  • Nosná vložka Sklená tkanina
  • Vrchná vrstva Jemnozrnný minerálny posyp
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 53,7 kg

Balenie

  • Pás 10 m²
  • Paleta 150 m²
  • Počet kusov na palete 15 ks

Na stiahnutie

Popis materiálu:

Asfaltový pás bituBASE G S40 je vhodný ako bitúmenová membrána pri hydroizolácii striech. Pás bituBASE G S40 disponuje veľkou pevnosťou preto je vhodný ako podkladová vrstva a medzivrstva. Pás je možné využiť aj ako parozábranu.

Asfaltový pás bituBASE G S40 je taktiež vhodný na hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Proti zemnej vlhkosti sa pás navrhuje v jednej vrstve, proti spodnej vode minimálne v dvoch vrstvách.

Pás bituBASE G S40 poskytuje ochranu stavbám proti radónu z podložia.


Spôsob použitia:

Pás sa spracúva lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. Aplikačná plocha nesmie mať žiadne priehlbiny aby sa zabránilo riziku zrážania vody, sklon musí byť min 1,5 % na betónové dosky a 3 % na oceľové alebo drevené dosky aby bol zabezpečený správny odtok dažďovej vody. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je +5 ° C. Veľkosť spojov (presahov) v pozdĺžnom smere je min. 100 mm a v pozdĺžnom smere je 150 mm (min. 120 mm).