bituBIT® AL V S35

Nataviteľný pás s nenasiakavou kombinovanou vložkou

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

 • Asfalt Oxidovaný
 • Hrúbka pásu 3,5 ± 0,3mm
 • Nosná vložka Hliníková fólia + sklená rohož
 • Vrchná vrstva jemnozrnný minerálny posyp
 • Spodná vrstva taviteľná fólia
 • Váha pásu 42 kg

Balenie

 • Pás 10 m²
 • Paleta 200 m²
 • Počet kusov na palete 20 ks

Popis materiálu:

Nataviteľný pás bituBIT® AL V S35 s nenasiakavou kombinovanou vložkou, obojstranne opatrenou asfaltovou krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu a separačnými vrstvami z jemného minerálneho posypu na strane hornej a PE fóliou na strane spodnej. Možno použiť ako parozábrana alebo v kombinácii s pevnejším pásom ako ochrana proti prenikaniu radónu do interiéru budov. Používa sa aj ako hydroizolácia proti zemnej vlhkosti.


Účel použitia: 

 • Hydroizolácia striech. Pás sa používa ako parozábrana.
 • Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti.
 • Ochrana stavieb proti radónu z podložia v kombinácii s inými pásmi pri dodržaní ostatných opatrení.


Spôsob použitia:

Celoplošné natavenia asfaltérskym horákom. Presahy pásov min. šírky 10 cm musia byť homogénne zvarené. Teplota konštrukcie, materiálu a vzduchu pri položení v rozsahu +5 °C až +30 °C. Podklad pred natavením napenetrovať.