POLYELAST SUPER TRS DESIGN PV 250 S5

Modifikovaný asfaltový pás nataviteľný, vrchný

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Hrúbka pásu 5,2 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 34,83 kg

Balenie

  • Pás 5 m²
  • Paleta 120 m²
  • Počet kusov na palete 24 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás POLYELAST SUPER TRS DESIGN PV slúži ako vhodná bitúmenová membrána pri hydroizolácia striech. Pás je ideálne aplikovateľný ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.


Spôsob použitia:

Asfaltový pás POLYELAST SUPER TRS DESIGN PV sa spracúva natavovaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní je + 0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a priečnych spojov je 150 (min. 120) mm.