POLYELAST SUPER TRS DESIGN PV 250 S5

Modifikovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie

Základné technické parametre

  • Hrúbka pásu 5,2 ± 0,2 mm
  • Nosná vložka Polyesterové rúno
  • Vrchná vrstva Polymérová fólia PET
  • Spodná vrstva Polymérová fólia
  • Váha pásu 35 kg

Balenie

  • Pás 5 m2
  • Paleta 120 m2
  • Počet kusov na palete 24 ks

Popis materiálu:

Asfaltový pás POLYELAST SUPER TRS DESIGN PV slúži ako vhodná bitúmenová membrána pri hydroizolácia striech. Ideálne applikovaný ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosťou.


Spôsob použitia:

Asfaltový pás POLYELAST SUPER TRS DESIGN PV sa spracúva natavovaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia a vlastného pásu pri spracovaní je + 0° C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 (min. 80) mm a priečnych spojov je 150 (min. 120) mm.