Sklená vlna

Sklená vlna SUPERGLASS sa vyznačuje vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami a nízkou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti. SUPERGLASS slúži ako alternatíva na tepelnú a zvukovú izoláciu všetkých typov budov. 

Hlavné výhody Superglass

Všetky výrobky SUPERGLASS sú nehorľavé s požiarnou klasifikáciou A1, čo je najvyššie možné hodnotenie. Výrobky SUPERGLASS sú nehygroskopické; nehnijú nedegradujú, neuhniezdi sa v nich škodlivý hmyz a nepodporujú rast plesní, baktérií alebo húb. Navyše, SUPERGLASS EURO ROLL  ponúka zanedbateľnú odolnosť voči prenikaniu pary. Para môže voľne prechádzať izoláciou.

Žiadne produkty