Sklená vlna

Sklená vlna Rotaflex Super sa vyznačuje vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami a nízkou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti. Rotaflex Super slúži ako alternatíva na tepelnú a zvukovú izoláciu všetkých typov budov. 

Hlavné výhody Rotaflex Super

Všetky výrobky SUPERGLASS sú nehorľavé s požiarnou klasifikáciou A1, čo je najvyššie možné hodnotenie. Výrobky Rotaflex Super sú nehygroskopické; nehnijú nedegradujú, neuhniezdi sa v nich škodlivý hmyz a nepodporujú rast plesní, baktérií alebo húb. Navyše, Rotaflex Super ponúka zanedbateľnú odolnosť voči prenikaniu pary. Para môže voľne prechádzať izoláciou.

Rotaflex Super TP01 (039)

Sklená minerálna vlna na tepelnú a zvukovú izoláciu stien, striech a podláh. Tepelná vodivosť λ= 0,039 W/m.K

od cena na vyžiadanie
Rotaflex Super KP01 (037)

Sklená minerálna vlna na tepelnú a zvukovú izoláciu stien, striech a podláh. Tepelná vodivosť λ= 0,037 W/m.K

cena na vyžiadanie
Rotaflex Super KP02 (035)

Sklená minerálna vlna na tepelnú a zvukovú izoláciu stien, striech a podláh. Tepelná vodivosť λ= 0,035 W/m.K

od cena na vyžiadanie
Rotaflex Super KP03 (033)

Sklená minerálna vlna na tepelnú a zvukovú izoláciu stien, striech a podláh. Tepelná vodivosť λ= 0,033 W/m.K

od cena na vyžiadanie