LDPE fólie

Hydroizoláčná fólie LDPE sú určené pre izoláciu spodných stavieb ako podlahy, základy budov a vodorovné konštrukcie primárne proti vode a radónu. Hrúbka hydroizolačnej fólie musí byť adekvátna k podmienkam stavby, HF zaťaženiu, prípadne proti radónu. Jednotlivé pásy fólie sa spájajú butylkaučukovými páskami alebo zváraním v závislosti od hrúbky hydroizolačnej fólie a podmienok stavby.

LDPE fólia IZOVIL

LDPE fólia Izovil vyrobená z nízkohustotného polyetylénu určená na izoláciu podzemných a nadzemných stavieb

cena na vyžiadanie
HDPE fólia IZOVIL

HDPE fólia Izovil vyrobená z vysokohustotného polyetylénu určená na izoláciu skládok, nádrží, hrádzí a tunelov

cena na vyžiadanie