Mazivá

Mazivá sa používajú na mazanie s nízkym trením, účinný prenos tepla, konštantné mazanie a na mazanie pri nízkom namáhaní. Sú zložené zo základného oleja s dobrými všestrannými mazacími vlastnosťami a prísad špecifických pre funkciu oleja. 

Vlastnosti mazív

Prísady umožňujú mazaciemu oleju vlastnosti, ktoré umožňujú mazivu fungovať v špecifickom prostredí, v ktorom bude pracovať. Medzi tieto vlastnosti okrem iného patrí odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám, opotrebovaniu, oxidácii a vodeodolnosť.

Žiadne produkty