Podkladové vrstvy

Podkladové bitúmenové membrány sa používajú na šikmé strechy ako podkladová hydroizolačná vrstva pre strešné šindle a iné strešné materiály.

Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou vedie k tvorbe ľadu na povrchu strechy, cez ktorý môže prenikať voda. Podkladový materiál predstavuje spoľahlivú ochranu pri tvorbe ľadu na streche. Použitie podkladových materiálov pomáha predchádzať prípadným únikom vlhkosti strechy a chráni strešnú skladbu.


A330 H

Separačný asfaltový pás z papierovej lepenky

cena na vyžiadanie
R333 H

Separačný pás z oxidovaného asfaltu

cena na vyžiadanie