Asfaltové pásy

Najrozšírenejším materiálom na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy sú valcové bitúmenové membrány, známe ako asfaltové pásy alebo ľudovo lepenky. Je to spôsobené najmä vďaka relatívnej jednoduchosti inštalácie, popularite technológie, trvanlivosti materiálu a stabilnými, výrobcom nastavenými technickými parametrami. 

Rozdelenie asfaltových pásov

Asfaltové pásy môžeme rozdeliť na oxidované, modifikované a separačné, kde sa pri jednotlivých materiáloch líšia technické parametre, nosné vložky alebo spôsob aplikácie. Bitúmenové membrány sa používajú na hydroizoláciu základov, inžinierskych stavieb, ciest, mostov a plochých striech. 

Asfaltové pásy a ich využitie

Asfaltové pásy sa dajú použiť aj ako podklad pre šikmé strechy a ako parozábrana. Hydroizolačná membrána chráni vnútorné priestory pred prenikaním vody dovnútra, znižuje prevádzkové náklady a ochraňuje pred zhoršením mikroklimatických podmienok v interiéroch. Asfaltové pásy taktiež zabraňujú deštrukcii základov a nosných konštrukcií. Správny výber aplikácia hydroizolačnej membrány zaisťuje odolnosť všetkých druhov stavieb.


BITUELAST

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie
SKLOELAST

SBS modifikovaný asfaltový pás, spodný

cena na vyžiadanie
SKLOELAST DESIGN

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

cena na vyžiadanie
POLYELAST EXTRA

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie
POLYELAST EXTRA MK 5 DESIGN PRÍRODNÝ

modifikovaný asfaltový pás vhodný na mechanické kotvenie

cena na vyžiadanie