Asfaltové pásy

Najrozšírenejším materiálom na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy sú valcové bitúmenové membrány, známe ako asfaltové pásy alebo ľudovo lepenky. Je to spôsobené najmä vďaka relatívnej jednoduchosti inštalácie, popularite technológie, trvanlivosti materiálu a stabilnými, výrobcom nastavenými technickými parametrami. 

Rozdelenie asfaltových pásov

Asfaltové pásy môžeme rozdeliť na oxidované, modifikované a separačné, kde sa pri jednotlivých materiáloch líšia technické parametre, nosné vložky alebo spôsob aplikácie. Bitúmenové membrány sa používajú na hydroizoláciu základov, inžinierskych stavieb, ciest, mostov a plochých striech. 

Asfaltové pásy a ich využitie

Asfaltové pásy sa dajú použiť aj ako podklad pre šikmé strechy a ako parozábrana. Hydroizolačná membrána chráni vnútorné priestory pred prenikaním vody dovnútra, znižuje prevádzkové náklady a ochraňuje pred zhoršením mikroklimatických podmienok v interiéroch. Asfaltové pásy taktiež zabraňujú deštrukcii základov a nosných konštrukcií. Správny výber aplikácia hydroizolačnej membrány zaisťuje odolnosť všetkých druhov stavieb.


bituBIT V60 S35 0.5m APP

APP modifikovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie
bituBASE FIX PR3

Samolepiaci modifikovaný asfaltový pás

cena na vyžiadanie
bituBASE AL S40

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie
bituTOP EXTRA PV S42 grey

SBS modifikovaný asfaltový pás, strešný

cena na vyžiadanie
bituBASE G S40

SBS modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie
bituBIT G200 S40 APP

APP modifikovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie
bituBIT V60 S35 APP

APP modifikovaný asfaltový pás, nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie
IPA V60 S35

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie
BITUMELIT PR 5

APP modifikovaný asfaltový pás, vrchný mostový

cena na vyžiadanie
POLYELAST EXTRA TR DESIGN

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

od cena na vyžiadanie
BITUMELIT PR 5 JUMBO

APP modifikovaný asfaltový pás, vrchný mostový

cena na vyžiadanie
A330 H

Separačný asfaltový pás z papierovej lepenky

cena na vyžiadanie