Asfaltové pásy

Najrozšírenejším materiálom na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy sú valcové bitúmenové membrány, známe ako asfaltové pásy alebo ľudovo lepenky. Je to spôsobené najmä vďaka relatívnej jednoduchosti inštalácie, popularite technológie, trvanlivosti materiálu a stabilnými, výrobcom nastavenými technickými parametrami. 

Rozdelenie asfaltových pásov

Asfaltové pásy môžeme rozdeliť na oxidované, modifikované a separačné, kde sa pri jednotlivých materiáloch líšia technické parametre, nosné vložky alebo spôsob aplikácie. Bitúmenové membrány sa používajú na hydroizoláciu základov, inžinierskych stavieb, ciest, mostov a plochých striech. 

Asfaltové pásy a ich využitie

Asfaltové pásy sa dajú použiť aj ako podklad pre šikmé strechy a ako parozábrana. Hydroizolačná membrána chráni vnútorné priestory pred prenikaním vody dovnútra, znižuje prevádzkové náklady a ochraňuje pred zhoršením mikroklimatických podmienok v interiéroch. Asfaltové pásy taktiež zabraňujú deštrukcii základov a nosných konštrukcií. Správny výber aplikácia hydroizolačnej membrány zaisťuje odolnosť všetkých druhov stavieb.


IPA V60 S35

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie
BITALBIT S35

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie
BITUMELIT PR 5

APP modifikovaný asfaltový pás, vrchný mostový

cena na vyžiadanie
SKLOELAST EXTRA

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

cena na vyžiadanie
POLYELAST EXTRA TR DESIGN

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

od cena na vyžiadanie
BITUMELIT PR 5 JUMBO

APP modifikovaný asfaltový pás, vrchný mostový

cena na vyžiadanie
A330 H

Separačný asfaltový pás z papierovej lepenky

cena na vyžiadanie
EXTRASKLOBIT G200 S40

Oxidovaný asfaltový pás, podkladový

cena na vyžiadanie
BITALBIT S40

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podkladový

cena na vyžiadanie
R333 H

Separačný pás z oxidovaného asfaltu

cena na vyžiadanie
IPA PODMÚROVKA 0,5m

Oxidovaný asfaltový pás nataviteľný, podklalový

cena na vyžiadanie
ELASTOLEP PR 3 EXTRA DESIGN

SBS modifikovaný asfaltový pás, vrchný

cena na vyžiadanie